Er worden in totaal zes avonden georganiseerd voor de Open Ateliers.

De verschillende Waarden:
– Verkeer en Mobiliteit
– Wonen en sociale leefsituatie
– Voorzieningen en diensten
– Groene infrastructuur
worden over afzonderlijke avonden verdeeld. We zijn begonnen met de foto’s, dan komen de verschillende waarden en sluiten af met de evaluatie.

Samen met bewoners zullen de ingekomen gegevens van EchtDeEsch gebundeld en gedefiniëerd worden in de zogenaamde KernWaarden.

Deze KernWaarden zijn van belang omdat de nieuwe omgevingswet het recht geeft tot participatie. Dit recht verplicht gemeente en vastgoedpartijen de KernWaarden van de bewoners van De Esch te respecteren.

De eerste virtuele bijeenkomst vond op 3 maart plaats. Op 22 maart wordt het tweede Open Atelier gehouden met als thema “verkeer en mobiliteit”. U wordt nog op de hoogte gehouden van de locatie.