De Reacties van het 1e en 2e Open Atelier staan nu bij verslagen.
Hieronder de reacties voor het derde Open Atelier.

 

Leon Remie GoedegebuureWoonstad doet best veel goeds wat betreft sociaal wonen. Maar ik hoop niet dat de Filtergebouwen een voorbode zijn van hoe Woonstad samenwerkt met projectontwikkelaars en de gemeente wat betreft toekomstige bouwprojecten in de Esch! En ook Woonstad zelf mag absoluut beter haar best doen!

Afspraken worden niet nagekomen of gemaakt…privacy wordt geschonden…brandtrappen worden onnodig pal voor woningen geplaatst…
tuinen worden soort gevangenissen…parkeerplaatsen pal voor slaapkamers…parkeerplaatsgedoe met Hal4 …onafgemaakt schilderwerk…verwaarloosde tuinen…arrogante autoritaire inconsequente medewerkers… inconsequent beleid …slechte communicatie wat betreft bouw- en sloopherrie.
Ik nodig leden van de kerngroep uit voor een wandeling in en om de Filtergebouwen om ‘mijn verhaal’ te vertellen want deze klopt echt niet met ‘ons verhaal’ op jullie website. Voor de digibeten onder ons : http://www.woonstadrotterdam.nl , scroll geheel naar beneden en klik op ‘ons verhaal’ onder het blokje’ over woonstad’.

 

Agnes Gerritsen: In de Buitenbassinweg thv 176 staat een laadpaal met 2 oplaadpunten.
Echter er staat maar op 1 kruis op de weg. Daarom gaan auto’s die niet laden op deze plaats staan
Wilt u een tweede wit kruis laten plaatsen zodat duidelijk wordt dat deze parkeerplaats een laadplaats is.

 

Len, Leon & Janusz: Wij, bewoners van de Hoge Filterweg en Watertorenweg, vragen ons af waarom MVGM geen deel uitmaakt van het consortium (samenwerking van gebouweigenaren en ontwikkelaars van de Esch)?

Antwoord vanuit het consortium: “Het consortium bestaat uit de eigenaren van de huurwoningen. De eigenaren laten hun bezit beheren (contracten, huurfacturatie, onderhoudskwesties) door organisaties als MVGM.  Een beheerder als MVGM neemt geen investeringsbeslissingen over de woningen, noch hebben zij een belang dat verder reikt dan de afspraken die zij hebben gemaakt met de woningeigenaar.
Woonstad is de enige woning eigenaar die ook zelf het beheer doet.

Leon, Len & Janusz: Helder antwoord. Een logische vervolgvraag is dan waarom de eigenaar van de woningen aan de Hoge Filterweg geen deel uitmaakt van het consortium?

Ilse Sjoerdsma: Hallo Open Atelier,

Meepraten? Graag?
Geloof ik in enige vorm van inspraak bij de gemeente? nee.

Desalniettemin hierbij mijn standpunten, zienswijzen:

Gaat het ook over Veiligheid vanavond?

Dan wil ik graag aandacht vragen voor de overlast op de parkeerplaats op de Plantagelaan, aan het water.
Ik zou graag zien dat die plek zo eens per maand als hotspot-voor-een-weekeinde wordt gemarkeerd;
één avond dat er een áántal keer politie of BOA rondrijdt én uitstap!! De overlast is zeer groot en het gevoel van veiligheid gaat daarmee hand in hand.

Anoniem: Graag wil ik hier mijn verhaal/ongenoegen kwijt betreft leefbaarheid aan Overstortpad (de Esch). Met een paar oudere vaste bewoners woon ik hier al sinds 1996. Wij hebben hier altijd met plezier gewoond. Maar sinds de laatste jaren is het wonen hier niet leuk meer en veiligheid staat hier ook niet meer boven. Het huis op zich fijn wonen, maar het gaat om de ‘nieuwe’ bewoners die hier sinds laatste jaren zijn ingetrokken. Het wordt hier constant gedeald en wiet geroookt , in de lift bijvoorbeeld. Er wordt zo vaak geplast in de lift het is gewoon verschrikkelijk. Overstortpad is aan het verloederen. Vuil, huisvuil (zodra container vol is) wordt lukraak naast container gegooid, maar dat is overal bij alle paden zo zag ik. Meubilair, kasten hout etc. wordt zo maar onder de trap bij lift neergegooid zodat anderen of de huismeester het naar buiten moeten dragen bij het grof vuil buiten.  Via via hadden wij ook opmerkingen gehoord van achja het zijn toch maar sociale woningen, maar hier wonen ook nette mensen die ook graag fijn en gelukkig willen wonen. EN ik spreek dan ook voor de mensen die hier langer wonen en nog langer willen blijven wonen, want zij zijn ook niet meer een van de jongsten. Nu denkt u ga dan verhuizen, maar het kost ten eerste een hoop geld, andere huizen zoeken ga je meer betalen dan het nu al is. Ook wil ik kwijt dan bij een paar tuinen er helemaal niet verzorgd uitzien, het lijkt wel een vuilnisbelt of oerwoud en wij als bewoners op de bovenste etages zien dan beneden dit niet fijne uitzicht.
Het is dus ronduit een ASOCIALE BUURT aan het worden!
Dus wat kan er veranderd worden? Het is niet zo makkelijk om te zeggen controleren wat voor mensen hier wonen. Ik zou het niet weten hoe dit veranderd kan worden.

 

5 reacties

 1. Helder antwoord. Een logische vervolgvraag is dan waarom de eigenaar van de woningen aan de Hoge Filterweg geen deel uitmaakt van het consortium?

 2. Inmiddels 2 bijeenkomsten gevolgd en dank voor de presentatie. Positief dat de laatste keer een bijna verdubbeling van deelnemers te zien was. Hoe zal het zijn dat de vgl keer te toppen? Gezien de korte tijd tussen de bijeenkomsten denk ik dat het activeren van ieders achterban misschien effect kan hebben. In “vertel het voort” en informeer geloof ikzelf nog steeds. Graag ondersteun ik dan ook de enquête om bewoners in het winkelcentrum te informeren.
  Mij viel de laatste keer wel op dat de speeches te lang duurden en kennelijk de behoefte aan een open space waar met elkaar gecommuniceerd kan worden toch meer ruimte mag krijgen. Hetzelfde geld voor de chatberichten waar tijd en ingaan op wat gezegd wordt gewoon tekort aan bod kwam.
  Er gebeurde veel op die avond in korte tijd.
  Ik ben benieuwd wat alle reacties teweeg brengen en kijk uit naar de volgende keer!

 3. De eerste twee bijeenkomsten van Echt de Esch waren goed. Dank daarvoor. Ook leuk met de interactie met de app. Mooi dat er de tweede keer al meer mensen bij waren. Maar het zou nog mooier zijn als we nog meer bewoners kunnen betrekken. Online werken kan nu niet anders, maar we kunnen misschien nog wel andere manieren bedenken om hen te bereiken. Denk aan een enquete afnemen in het winkelcetrum, of bij mensen langs gaan. Maar dan is de tijd tussen de sessies waarschijnlijk tekort. Dan zou 4 weken er tussen beter zijn. Verder zou het helpen als de link voor de zoom sessie zo op de site staat dat je erop kunt klikken en direct verbonden wordt. En niet alleen op de poste, want die kan je ook niet kopieren. Dan is het ook gewenst als er bij staat dat je op een tablet of telefoon eerst de zoom app moet downloaden. Gratis.
  Niet iedereen is immers even handig daarmee. Door het makkelijker te maken zijn we iets uitnodigender.
  Tot slot zou ik het veel sterker vinden als er iedere keer bij aanvang even de context van de wijk geschetst wordt, zodat iedere nieuwe kijker/luisteraar begrijpt wat er gebeurt. Dan graag met alle externe invloeden erbij. Ik vraag veel, maar wil er ook graag mijn bijdrage aan leveren.

 4. Van alle oeververbindingsvarianten die al de revue gepasseerd zijn zie ik dat de tunnelvarianten het best bijdragen aan:
  * de aanpak van mobiliteitsvraagstukken in Rotterdam die enorm gaan toenemen tgv. de uitbreiding van het grote aantal geplande woningen aan de Oostkant van de stad, zowel op de zuidelijke als de noordelijke oever.
  * het onaangetast laten van de eenheid van de wijk de Esch
  * bescherming van het stedelijk leefmilieu (geen extra fijnstof van extra autoverkeer en geluidsverlast)
  * behoud van het bestaande groen- en natuurgebied Eschpolder
  * een onbelemmerde doorvaart van het scheepvaartverkeer
  * een onbelemmerde doorgang voor een snelle metro-verbinding van Kralingse Zoom naar Zuidplein
  * het eigen beleid van de gemeente Rotterdam waar het gaat om een verkeersluwe binnenstad, het klimaatakkoord, een gezonde en leefbare stad, een stad met een miljoen bomen,

  Van de tunnelvarianten voldoet een tunnel voor een snelle metroverbinding met een aparte doorgang voor het langzame verkeer (fiets en voetgangers) het best.
  Vervoer over water voor langzaam verkeer is overigens ook een prima optie naast een ondergrondse metro.
  Een tunnel die ook voor autoverkeer zou zijn leidt echt tot een té groot grondbeslag en is verwoestend voor groen, klimaat en milieu etc.

 5. Ik vind de tram met de huidige route langs Blaak en station van wezenlijk belang voor de Esch.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment