Over groene infrastructuur – verslag van het 4e open atelier #EchtdeEsch op 10 mei

Zoals eerder in de derde sessie was aangegeven heeft de stad Rotterdam tot 2040 de opgave om minimaal 50.000 woningen te realiseren, waaronder dus ook in de wijk De Esch.

Wat betekent dat verder op het gebied van groen en klimaat, ecologie, biodiversiteit, etc. ? Welke rol is weggelegd voor de bewoners uit De Esch, eigenaren en overheid?

Deze zorgen maar ook kansen zijn aan de orde gekomen tijdens het vierde open atelier op 10 mei; de groene infrastructuur van De Esch.

Tijdens de opening van de sessie heeft de moderator nog een keer benadrukt waarom deze open ateliers georganiseerd worden, namelijk: welke waarden als onderleggers willen de bewoners van De Esch voor toekomstige plannen over 5 à 10 jaar.

Aansluitend daarop heeft Paul Wiese van stichting Groenwaarde verteld over het belang van groene infrastructuur en de vergroening in de wijk. Als succesvol voorbeeld heeft hij de wijktuin benoemd; verbindende factor voor vergroening en klimaat.

Totaal waren er ongeveer 40 bewoners die hadden ingelogd en ruim 32 namen actief deel aan de digitale bijeenkomst. De sessie werd volledig vanuit huis via Zoom door de Moderator begeleid. Beroepsmatig waren er totaal 9 mensen aanwezig, inclusief 3 pitchers.

De pitchers presenteerden en adviseerden op het gebied van natuur en klimaat in De Esch, duurzaamheid, voedsel, biodiversiteit, etc.

De eerste pitchers, Julia Beutler (adviseur water en klimaat) en Gwendy Haanskorf (adviseur ecologie), zijn van Movares en spraken over natuur en klimaat in De Esch.

De planning in de stad Rotterdam is 50.000 woningen voor 2040.

Wat betekent dit voor De Esch? Belangrijk is om vergroening als uitgangspunt te nemen.

In hun conclusie benoemen ze:

 • terug naar het ecosysteem, De Esch als ecosysteem;

 • veelvoud aan maatregelen zoals hittestress, wateroverlast;

 • klimaat, natuur en de mens zijn verbindend.

Welk rol is voor de bewoners hierin weggelegd?

De presentatie van Movares vindt u hier en onder dit verslag.

 

De tweede pitcher was Bob ter Haar (oud bewoner Esch, oud student EUR, initiatiefnemer Edible EUR, masterstudent Organic Agriculture WUR). Hij presenteerde uitstekend groen. Zijn centrale vraag hierin was:

Hoe kunnen bewoners de betrokkenheid met groen inzetten in de ontwikkelingen van de Esch? Kennis en vaardigheden zijn cruciaal. Drie handvatten die hij heeft benoemd:

 • Voedsel – verbindt mensen, directe aanspraak, onmiddellijk belang

 • Biodiversiteit – gedeelde fascinaties, empathie, begrip

 • Leefklimaat – gezondheid, inspiratie, koelte en droge voeten

De presentatie van Bob ter Haar Movares vindt u hier en onder dit verslag.

 

De deelnemers hadden in de vorige sessie vragen gesteld over het snoei- en maaibeleid.

Zij uitten hun zorgen hierover. Hoe sluit het snoeibeleid aan op de biodiversiteit?

Er zijn stedelijke afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud groen. Er is een beheerkaart opgemaakt door de gemeente Rotterdam waar uitvoering aan gegeven wordt.

Er zal tussen de uitvoerende instanties van stedelijk beheer een afspraak komen om de uitvoering van het maaibeheer aan te passen, dit in samenwerking met de bewoners.

Verder de vraag over wie beheert de uitvoering in de Esch polder en wie gaat over het ‘‘zagen van bomen’.

 

Afspraak:

Overleg met stichting Groenwaarde en cluster Stadsbeheer door de gebiedsorganisatie.

Daarna werden aan de deelnemers verschillende vragen voorgelegd. De vragen werden door ongeveer 30 deelnemers van de 34 beantwoord, soms iets minder (25).

De eerste vraag ging over: ‘Aan welke invulling van het groen hechten bewoners de meeste waarde? Van totaal 30 bewoners hebben de meesten aangegeven; het wilde groen (8.7 als cijfer).


Op de vraag of de wijkbewoners zich herkennen in de aangegeven plekken waar hittestress optreedt, zijn de parkeerplaatsen als sauna benoemd (53 %).

Een andere belangrijke vraag die gesteld is over welke rol bewoners kunnen vervullen in het groen is aanleg, onderhoud en vergroening van de openbare ruimte het meest aangegeven, totaal 56%.

Aansluitend hierop is de beantwoording op de vraag over wat zou u zelf willen doen:

 • Totaal 48% heeft aangegeven om mee te willen denken of praten over de vergroening en biodiversiteit. Bijvoorbeeld over groene gevels, groene daken, boomspiegels, bloemen zaaien, zaden uitdelen, tuin afrasteringen lager, geveltuinen aanleggen, verbreden projecten vergroening, samenwerken met volkstuinen.

 • Ook zijn er deelnemers die het onderhouden van hun eigen tuin en/of het vergroenen van balkons en samen tuinieren belangrijk vinden.

De uitkomsten van alle vragen zijn verder hieronder in een taartvorm te herlezen.

Het laatste halfuur/drie kwartier werd er gebrainstormd en ideeën benoemd over het groen.

Hieronder een greep eruit:

 • Korte aanvoerlijnen van verse producten als de Plus gaat samenwerken met de volkstuinen.

 • De basisschool op excursie naar de Eschpolder.

 • De volkstuinvereniging ATV Toepad wil de kennis en kunde over groenonderhoud graag delen met anderen in De Esch (wijktuin, school e.a.).

  Maar ook met de andere volkstuinverenigingen.

 • Interesse in het meewerken aan het groen in de Esch, aanmelden via: stichtinggroenwaarde@gmail.com.

 • Tweede groenproject voor kinderen aan de andere kant van de wijk.

 

Hier vind u de presentaties:

De presentatie van Julia Beutler over “Natuur en klimaat in de Esch”:


De presentatie van Bob ter Haar over “Uitstekend Groen”:

Bob ter Haar noemde de site: www.klimaateffectatlas.nl


16550cookie-checkVerslag 10 mei