Over Wonen en sociale leefsituatie- verslag van het 3e open atelier #EchtdeEsch op 14 april

De stad Rotterdam heeft tot 2040 de opgave om minimaal 50.000 woningen te realiseren, waaronder ook in de wijk De Esch. Het wijkprofiel wordt hierbij als belangrijke bron in meegenomen, zie voor meer informatie: https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2020/rotterdam
Het Wijkprofiel is de thermometer voor de stad Rotterdam. Per wijk kan je zien hoe het er op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid voor staat, zo ook voor de wijk De Esch. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers.

Tijdens het derde open atelier op 14 april kwamen de punten het wonen en de sociale leefsituatie van de wijk De Esch (cijfermatig), waaronder het wijkprofiel, aan de orde. De volgende vragen zijn hierbij o.a. gesteld:

– Wat voor wijk is De Esch?
– Hoe ontwikkelt dat zich in de toekomst?
– Wat is de huidige woonsituatie?
– Wat mist er nu nog in de Esch qua bevolkingssamenstelling?
– Wat zijn de ideerichtingen van het consortium en de plannen van Woonstad, Vesteda e.a.?

Totaal waren er ongeveer 47 bewoners die hadden ingelogd en ruim 34 namen actief deel aan de digitale bijeenkomst. De sessie werd volledig vanuit huis via Zoom door de Moderator begeleid. Beroepsmatig waren er totaal 6 aanwezig.

De twee sprekers introduceerden het onderwerp Wonen en sociale leefsituatie. Koen de Boo van het consortium, dat bestaat uit eigenaren huurwoningen waaronder ook Woonstad Rotterdam, presenteerde aan de hand van de cijfers van het wijkprofiel hoe we wonen in De Esch in vergelijking met stad Rotterdam breed. En wat zijn naar aanleiding van deze objectieve cijfers de kansen voor de toekomst voor de wijk De Esch?
In zijn conclusie benoemt hij de vergrijzing, weinig gezinnen, opgestapelde woningen en weinig eengezinswoningen. Zijn presentatie sluit hij af met kansen voor een mogelijke verdichting in de wijk/ sporten en wonen slim combineren; er is ruimte in De Esch.
De presentatie van het consortium vindt u hier en onder dit verslag.

Mieke van Leeuwen, projectmanager Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam, lichtte het programma A-Z (gebiedsuitwerking Alexander-Zuidplein) toe, de kansen en overwegingen voor woningbouw in De Esch. Welke algemene randvoorwaarden zijn stads breed van toepassing (bijv. keuzes bouwen bij metrostation, tramverbindingen etc.). Er zullen keuzes en afwegingen gemaakt worden. De omgevingsvisie kan men zien als een soort paraplu van het programma A tot Z.
Mieke heeft aangegeven dat er met de bewoners omgevingswandelingen georganiseerd zullen worden (ivm corona) waarbij de input van de bewoners voor het programma A-Z zeer van belang is. De aanwezige bewoners van deze zoomsessie hebben geadviseerd om brede participatie te organiseren en klankbordgroepen te vormen om het proces A tot Z te volgen. Bewoners willen dus stevigere inzet in en verdere invulling geven aan dit programma.

Belangrijke data:
Juni 2021 ; vaststellen concept- omgevingsvisie Rotterdam in het college
Juli 2021 ; Zienswijze periode
Najaar 2021 ; vaststellen omgevingsvisie gemeenteraad

De presentatie van Mieke van Leeuwen is hier en ook onder dit verslag te vinden.

Daarna werden aan de deelnemers verschillende vragen voorgelegd. Dit ging evenals tijdens het eerste en tweede atelier digitaal via de Mentimeter, waardoor reacties van deelnemers direct weergegeven werden via zogenaamde Word Clouds. Deze zijn ook te zien op de website bij ‘open ateliers’. De vragen werden door ongeveer 32 deelnemers van de 34 beantwoord, soms iets minder (29).

De eerste vraag ging over: ’Waarom zou iemand in De Esch willen wonen’. De meeste bewoners geven aan vanwege het groen, de rust en dichtbij de stad.
Vervolgens werd de vraag gesteld om een cijfer te geven over hoe tevreden men is met de woning en directe leefomgeving. Gemiddeld hebben 25 bewoners het cijfer 7.9 gegeven.
Uit de beantwoording van de vraag wat bepaalt een goede woonomgeving vinden de bewoners goede buren het belangrijkste gevolgd door groen, rust, ruimte en voorzieningen. Verder vinden de bewoners de sociale cohesie ook van belang.
Op de vraag welke kansen zie je in het programma A-Z voor de Esch werden er verschillende antwoorden gegeven. De belangrijkste die benoemd zijn:
– Betaalbare eengezinswoningen/sociale huurwoningen, meer gezinnen met kinderen
– Meer groen en bomen
– Beter OV
– Etc…

De uitkomsten van alle vragen zijn hieronder in een taartvorm te herlezen:

Het laatste halfuur werden de deelnemers digitaal in kleine groepjes verdeeld om te praten. De vraag aan hen was “Wat maakt De Esch een thuis voor iedereen? Wat zijn belangrijke sociale uitdagingen voor de komende 5 à 10 jaar?”
De reacties werden per groep teruggekoppeld en waren zeer divers. Hieronder een greep eruit en deze zal worden meegenomen in de nog te formuleren ‘Waarden’ van de Esch:

• Doorstroom senioren bevorderen naar betaalbare woningen zodat de ruimere woningen vrijkomen voor gezinnen.
• Hoe ziet de gemeente extra invullingen (woningen) in de Esch? Hoe kunnen bewoners meedenken in het proces A tot Z?
• Basisschool in bestaan bedreigd als er geen gezinnen doorstromen naar De Esch
• Stijging particuliere eigenaren die verhuren om studenten te plaatsen. Kernwaarde dient te zijn om deze ontwikkeling te voorkomen.
• Betaalbare sociale huur- en eengezinswoningen
• Groen niet ten koste van de woningen, dus behoud groen en meer aanplant.
• Er is onnodig gesnoeid, veel kale plekken. Aanpassing van het snoeibeleid in afstemming met bewoners.
• Minder autoverkeer, geen brug
• Meer diversiteit aan woningen en doelgroepen
• Meer voorzieningen

De sociale leefsituatie komt uitgebreider terug op de sessie Voorzieningen van 2 juni 2021

 

Hieronder de pdf’s van Mieke van Leeuwen namens de gemeente Rotterdam en van Koen de Boo namens het Consortium.

210409-Consortium De_Esch_presentatie_wonen_v1

20211404 Presentatie Mieke van Leeuwen Open atelier Esch – Wonen

 

Reacties:

Leon Remie Goedegebuure: Woonstad doet best veel goeds wat betreft sociaal wonen. Maar ik hoop niet dat de Filtergebouwen een voorbode zijn van hoe Woonstad samenwerkt met projectontwikkelaars en de gemeente wat betreft toekomstige bouwprojecten in de Esch! En ook Woonstad zelf mag absoluut beter haar best doen!
Afspraken worden niet nagekomen of gemaakt…privacy wordt geschonden…brandtrappen worden onnodig pal voor woningen geplaatst…
tuinen worden soort gevangenissen…parkeerplaatsen pal voor slaapkamers…parkeerplaatsgedoe met Hal4 …onafgemaakt schilderwerk…verwaarloosde tuinen…arrogante autoritaire inconsequente medewerkers… inconsequent beleid …slechte communicatie wat betreft bouw- en sloopherrie.
Ik nodig leden van de kerngroep uit voor een wandeling in en om de Filtergebouwen om ‘mijn verhaal’ te vertellen want deze klopt echt niet met ‘ons verhaal’ op jullie website. Voor de digibeten onder ons : http://www.woonstadrotterdam.nl , scroll geheel naar beneden en klik op ‘ons verhaal’ onder het blokje’ over woonstad’.

Agnes Gerritsen: In de Buitenbassinweg thv 176 staat een laadpaal met 2 oplaadpunten.
Echter er staat maar op 1 kruis op de weg. Daarom gaan auto’s die niet laden op deze plaats staan
Wilt u een tweede wit kruis laten plaatsen zodat duidelijk wordt dat deze parkeerplaats een laadplaats is.

Len, Leon & Janusz: Wij, bewoners van de Hoge Filterweg en Watertorenweg, vragen ons af waarom MVGM geen deel uitmaakt van het consortium (samenwerking van gebouweigenaren en ontwikkelaars van de Esch)?

Antwoord vanuit het consortium: “Het consortium bestaat uit de eigenaren van de huurwoningen. De eigenaren laten hun bezit beheren (contracten, huurfacturatie, onderhoudskwesties) door organisaties als MVGM.  Een beheerder als MVGM neemt geen investeringsbeslissingen over de woningen, noch hebben zij een belang dat verder reikt dan de afspraken die zij hebben gemaakt met de woningeigenaar.
Woonstad is de enige woning eigenaar die ook zelf het beheer doet.

Leon, Len & Janusz: Helder antwoord. Een logische vervolgvraag is dan waarom de eigenaar van de woningen aan de Hoge Filterweg geen deel uitmaakt van het consortium?

 

Ilse Sjoerdsma: Hallo Open Atelier,
Meepraten? Graag?
Geloof ik in enige vorm van inspraak bij de gemeente? nee.

Desalniettemin hierbij mijn standpunten, zienswijzen:

Gaat het ook over Veiligheid vanavond?

Dan wil ik graag aandacht vragen voor de overlast op de parkeerplaats op de Plantagelaan, aan het water.
Ik zou graag zien dat die plek zo eens per maand als hotspot-voor-een-weekeinde wordt gemarkeerd;
één avond dat er een áántal keer politie of BOA rondrijdt én uitstap!! De overlast is zeer groot en het gevoel van veiligheid gaat daarmee hand in hand.

 

Anoniem: Graag wil ik hier mijn verhaal/ongenoegen kwijt betreft leefbaarheid aan Overstortpad (de Esch). Met een paar oudere vaste bewoners woon ik hier al sinds 1996. Wij hebben hier altijd met plezier gewoond. Maar sinds de laatste jaren is het wonen hier niet leuk meer en veiligheid staat hier ook niet meer boven. Het huis op zich fijn wonen, maar het gaat om de ‘nieuwe’ bewoners die hier sinds laatste jaren zijn ingetrokken. Het wordt hier constant gedeald en wiet geroookt , in de lift bijvoorbeeld. Er wordt zo vaak geplast in de lift het is gewoon verschrikkelijk. Overstortpad is aan het verloederen. Vuil, huisvuil (zodra container vol is) wordt lukraak naast container gegooid, maar dat is overal bij alle paden zo zag ik. Meubilair, kasten hout etc. wordt zo maar onder de trap bij lift neergegooid zodat anderen of de huismeester het naar buiten moeten dragen bij het grof vuil buiten.  Via via hadden wij ook opmerkingen gehoord van achja het zijn toch maar sociale woningen, maar hier wonen ook nette mensen die ook graag fijn en gelukkig willen wonen. EN ik spreek dan ook voor de mensen die hier langer wonen en nog langer willen blijven wonen, want zij zijn ook niet meer een van de jongsten. Nu denkt u ga dan verhuizen, maar het kost ten eerste een hoop geld, andere huizen zoeken ga je meer betalen dan het nu al is. Ook wil ik kwijt dan bij een paar tuinen er helemaal niet verzorgd uitzien, het lijkt wel een vuilnisbelt of oerwoud en wij als bewoners op de bovenste etages zien dan beneden dit niet fijne uitzicht.
Het is dus ronduit een ASOCIALE BUURT aan het worden!
Dus wat kan er veranderd worden? Het is niet zo makkelijk om te zeggen controleren wat voor mensen hier wonen. Ik zou het niet weten hoe dit veranderd kan worden.