Op 30 juni was de zesde open atelier in de Paleiszaal.

 

Er werden diverse prestentaties gegeven over de waarden:

 • Wonen
 • Groen
 • Mobiliteit
 • Voorzieningen
 • Samenwerking

 

Hieronder wordt in het kort de belangrijkste punten benoemd, die op 30 juni werden besproken.

 

Grip op woningen:

 • Expats
 • Studenten
 • Onderhuur

 

De opmerking: in De Esch valt heel wat te maken viel door de bewoners in het verkeerde keelgat. Eigenaar winkelcentrum, Bakkers Homme, dient ook anders te communiceren met de wijk. Verzoek is samen met de wijk nadenken over de toekomst.

 

Over 20 à 30 jaar: heeft De Esch zelfde DNA?

De taakstelling corporaties  is ook zorgen voor voldoende sociale woningen, prettige leefgebied en wonen. Hoe is de verhouding groen en woning?

 

Duurzaamheid in de wijk.

Een groen date, ont tegelen van de tuinen als idee werd er door de bewoners geopperd.

Water als waarde traject opnemen!

 

Wat vinden de bewoners als waardevol? Goede bereikbaarheid OV , Fiets en groen. 

De groene corridor verstevigen. Vertrouwen creëren in ruimtelijke inrichting met de wijk De Esch.  

 

Opgave gemeente Rotterdam: 20 tot 30 woningen met A-Z ontwikkeling.  Op 13 juli zijn de omgevingswandelingen met bewoners, die zich kunnen aanmelden.

 

Ontwikkeling Feyenoord City; positieve bijdrage als doorgangsgebied?

Meer varianten en meer inhoud geven mbt het doorgangsgebied.

Hoe gaat het straks worden in De Esch? Metrostation? Willen we import in De Esch? Dan komen meer auto’s, meer bewegingen etc.

 

Relatie met de stad is de Oude Plantage essentieel.

 

Veel verbinding met jongeren zoeken en samen op trekken met de wijkpartners. Vooral verbetering van het netwerk in de wijk is van belang en aandacht voor diversiteit. 

Erg belangrijk zijn de samenwerkingen, open communicatie en verbindingen vinden met en door:

 • Gemeente
 • Consortium
 • Woonstad
 • Bewoners

Oproep buurtcollectief; nieuwe bewoners, nieuwe energie nodig. Meld je aan via de website echtdeeesch.nl

 

Tot slot

De waarden worden verder geconcretiseerd en uitgewerkt in de werkgroepen.

Bewoners zijn welkom om deel te nemen in deze werkgroepen.  Via de website Echt de Esch volgt nadere informatie de komende perioden.

 
 
17910cookie-checkVerslag 30 juni