We zijn van de kant!

Verslag van het 1e Open atelier #echtdeEsch 3 maart in Hal4

 

Dit 1e Open atelier vond plaats op 3 maart en er waren bijna 30 bewoners actief bij aanwezig, niet in het echt, maar via Zoom, dus digitaal. Vanuit Hal4 werden deze bewoners door leden van de Kerngroep bevraagd over onder andere hun dromen, hun ergernissen en over de kwaliteiten van de wijk.

Al eerder waren bewoners opgeroepen om hun beste foto’s van de wijk in te sturen. Dat leverde prachtige plaatjes op. Tijdens de sessie hebben de deelnemers de mooiste foto’s uitgekozen. De winnaars gingen met een leuke prijs naar huis.

Uit de gefotografeerde plekken blijkt duidelijk wat bewoners belangrijk vinden en waar ‘hun hart’ ligt.

Onder de ergernissen werden bijvoorbeeld ‘zwerfvuil, parkeren, asociaal gedrag, lachgas, verkeer Abram van Rijckevorsel’ genoemd. De genoemde kwaliteiten van de Esch waren onder andere ‘groen, rust, ruimte, voorzieningen, leefomgeving en de bewoners’

Deelnemers maakten zich onder andere zorgen over ‘vergrijzing, eenzaamheid, het natuurgebied en Nautilus’. En op de vraag wat nu de Esch fijner, mooier en beter zou maken gaven deelnemers onder andere ‘diversiteit woningen, mooiere entree van de wijk, ontmoetingsmogelijkheden, gevarieerdere winkels en meer voorzieningen’ aan.

Kortom, het leverde veel informatie op van bewoners, over hun wijk en over de toekomst.

Aan het einde konden de deelnemers ook hun dromen nog benoemen. Die waren heel gevarieerd. Van “dat de wijk klein en groen blijft en sociale verbinding sterk” tot “een NL-centrum voor roeien op groot water” en “oeververbinding, nieuw winkelcentrum, nieuwe woningen, nieuwe horeca en Feyenoord City”

In bijgaande ‘plaatjes’ lezen we welke reacties op de verschillende vragen de deelnemers nog meer hebben gegeven.

En dat is ook precies de bedoeling. Met nog 5 Open ateliers te gaan zal dat voldoende opleveren om uiteindelijk de kernwaarden van de Esch te benoemen. Deze kernwaarden geven bewoners ‘mee’ aan alle toekomstige ontwikkelingen.

 

Hieronder de uitkomsten van de 22 deelnemers aan het eerste Open Atelier.